ساعت خوش

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان

تصاوير بي نظيري كه در زير مشاهده مي كتيد توسط ميكروسكوپ از اجزاي مختلف بدن انسان گرفته شدند.. ديدن اين سري عكسهاي ميكروسكوپي زيبا و كمياب را توصيه مي كنيم

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

شكاف هاي انتهاي تار موي انسان

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

مويرگ هاي اعصاب چشم

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

سطح روده انسان (اگر كمي دقت كنيد تكه هاي غذا را در لابه لاي روده ها مي توانيد مشاهده كنيد)

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

جنين 5 روزه انسان

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

سلول تخمك دستگاه تناسلي زنان

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

گلبول هاي قرمز خون

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

ريه انسان (حفره هايي كه در تصوير مي بينيد محل تبادل گاز با خون مي باشد)

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

نرون هاي عصبي در مخچه (بيش از 100 بيليون نرون در مغز وجود دارد )

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

سلول هاي لخته خون (اين لخته هاي خوني در ميان گلوبول هاي سفيد خون ديده مي شوند)

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

اسپرم هاي مردانه

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

سلولهاي سرطاني ريه ( با عكس قبلي ريه مقايسه كنيد)

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

اسپرم هاي بدور تخمك براي تشكيل جنين

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

ريشه هاي مو درون گوش

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

غنچه هاي مزه روي زبان( بيش از 10 هزار غنچه براي مزه غذا روي زبان وجود دارند)

تصاوير ميكروسكوپي از اجزاي مختلف بدن انسان www.chista.org چیستا

پلاك دندان

+ نوشته شده در  شنبه ۷ فروردین۱۳۸۹ساعت 13 PM  توسط jj  |